MUDr. Věra Janáčková

Zenklova 39/1545
180 00 Praha 8 - Libeň
Telefon: +420 266 310 870
IČ: 72054646Co je aktuálního u nás?

 

 

Milí pacienti, vzhledem k tomu, že se významně zvýšil počet zájemců o naši péči, museli jsme přistoupit k omezení přijímání pacientů. Pacienty přijímáme, ALE pouze z nejblížšího okolí / Praha - Libeň - na severu po ulici v Holešovičkách /, abychom zajistili péči o lidi, kteří zde bydlí. Pacienty z ostatních částí Prahy 8 / Karlína, Kobylis, Ďáblic, Letňan /, Prahy 3,7,9 a pod. již nemůžeme přijímat / neplatí pro další sourozence již registrovaných pacientů /. Každá část Prahy má své nejbližší dětské středisko, kde Vás musí, již jen z etického hlediska, příjmout /. Děkujeme za pochopení.

 

Zavedli jsme nástěnku, kde se dozvíte všechny zajímavé aktuality - t.č. je asi nejzajímavější nový zákon o zdravotních službách, který se týká potvrzování způsobilostí. Je administrativně zkomplikované posuzování ŘP, zdravotního průkazu a způsobilosti ke sportu. Proto jsme museli po 19 letech upravit ceník služeb. PROSÍM ČTĚTE NÁSTĚNKU.

Hlasovat

Informace o ordinaci MUDr. Věra Janáčková

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, Praha 8 - Libeň - MUDr. Věra Janáčková

 

Milí rodiče a milé děti,

vítejte na webových stránkách naší ordinace.

Věnujeme se preventivní a léčebné péči o děti a dorost do 19ti let.

Dále poskytujeme doplňkovou homeopatickou léčbu, CRP a strep test, potvrzení na vyžádání a také očkování povinná a nepovinná (příbalové letáky na této stránce vpravo dole).

 

Vybavení ordinace:

  • test CRP na rozlišení virové nebo bakteriální infekce v organismu
  • Streptest na zjištění přítomnosti streptokoka v organismu

 

Důležitá telefonní čísla:

nemocnice Bulovka  266 081 111

nemocnice Motol    224 431 111

nemocnice Vinohrady  267 161 111

nemocnice Krč   261 081 111

poliklinika Čumpelikova 286 586 770

poloklinika Prosek  266 010 111

poliklinika Mazurská  283 024 111

toxikologická laboratoř, Na Bojišti 1, Praha 2, 224 919 293

ARO 1. LF UK - při otravách hady a jedovatými živočichy- 224 963 355

Kontaktní osoby

MUDr. Věra Janáčková - lékař

Jana Lhotanová - sestra

Cena za služby MUDr. Věra Janáčková

ceník výkonů

Kde nás najdete?