MUDr. Věra Janáčková

Zenklova 39/1545
180 00 Praha 8 - Libeň
Firemní telefon: +420 266 310 870
IČ: 72054646Co je aktuálního u nás?

 Vážení pacienti, množí se žádosti MŠ, ZŠ, SŠ o potvrzení prodělaného COVIDU ošetřujícím lékařem. Z pozice selského rozumu je to nesmysl, protože VY jste obdrželi výsledky mailem - jsou tam veškeré identifikační údaje i datum pozitivního výtěru. Tudíž jako potvzení zcela dostačující. Odevzdejte kopii škole. Pokud by přesto úřední šiml trpěl, tak Vám potvrzení vystavíme na oficiální list, ale s poplatkem 100,- / protože musím pracně výsledky hledat v Úzis centrále-telefonická informace od Vás není dostačující - bohužel/.

 

 

Vzhledem k epidemiol. situaci se mění ordinační doba: Nemocní pouze v ranních červených hodinách!!!!!

Prevence, očkování, způsobilosti,.....pouze po předchozí domluvě po ordinaci pro nemocné. Domluvíme přesný čas návštěvy. To znamená: út a čt odpoledne pouze po předchozí domluvě. Poradny platí dle pozvání.

OČKUJEME VŠECHNY VAKCÍNY. Prosím o objednání.

Jak postupovat při onemocnění: zůstat doma 10 dní i kdyby onemocnění bylo krátké. Pokud je delší než 10 dní, tak zůstáváte doma do vyléčení + 3 dny zcela v pořádku. Omluvenku píší pouze zákonní zástupci. Podle MZ je zakázáno chodit se zdravými dětmi pro potvrzení, že jsou zdravé. Není vhodné zbytečně navštěvovat zdravotnická zařízení!!!!!!

 

Berte od října vitamín D a C, hodně sportujte, choďte ven, vypněte TV a nesledujte internet. Psychický stav určuje vaše zdraví fyzické.  

 

 

 

 

 

Aby byl chod naší ambulance plynulý tak opět upozorňuji, že ordinační dobu pro nemocné je potřeba využít v celém rozsahu a ne poslední půlhodinu!!Pokud před koncem příjde najednou deset lidí, tak zákonitě budou čekat a ještě se ordinace zkříží s poradnou a je to nefér ke zdravým miminkům.Příjem pacientů končí 15 minut před koncem a to bohužel budeme muset začít dodržovat.

Prosím pacienty, aby telefonovali pouze v nutných případech. Návštěvu nemocných není nutno telefonicky domlouvat / červené ordinační hodiny/, vyrážky, bolesti břicha a pod. neumím řešit po telefonu.

 

 Vítáme Vás na našich stránkách.

Milí pacienti, vzhledem k tomu, že se významně zvýšil počet zájemců o naši péči, museli jsme přistoupit k omezení přijímání pacientů. Pacienty přijímáme pouze vyjímečně, A pouze z nejblížšího okolí / Praha - Libeň - na severu po ulici v Holešovičkách, na západě k Olympiku, na východě k Balabence /, abychom zajistili péči o lidi, kteří zde bydlí. Pacienty z ostatních částí Prahy 8 / Karlína, Kobylis, Ďáblic, Letňan /, Prahy 3,7,9 a pod. již nemůžeme přijímat / neplatí pro další sourozence již registrovaných pacientů /. Každá část Prahy má své nejbližší dětské středisko, kde Vás musí, již jen z etického hlediska, příjmout. Pacienty, kteří zde sice bydlí, ale již si vybrali v minulosti jiného pediatra rovněž nepřijímáme. Vzhledem k velkému počtu novorozenců nemůžeme chodit na první návštěvy domů. Novorozence hlašte nejméně 3 měsíce před porodem. Museli jsme již  zavést měsíční limit na počet přijímaných novorozenců. Jinak by se kvalita péče citelně zhoršila.Děkujeme za pochopení.

PROSÍM ČTĚTE NÁSTĚNKU.

Od 1.9.2017 se nám konečně podařilo domluvit úhradu CRP a Streptestu pojišťovnami. Platí pro registrované pacienty.

Od 1.1.2018 vešla v platnost  spousta změn. Nejzajímavější je posudek o zdravotní způsobilosti. Pokud je na papíře napsáno slovo POSUDEK, tak vždy musí být přítomno dítě a musíme vyšetřovat, evidovat v evidenční knize. Posudek pro zotavovací akce je nově platný 2 ROKY. Trvejte na této platnosti a posudek si nechte vystavit na neutrální, ale dle zákona platný formulář a používejte ho na všechny akce. Organizace nemají právo na vlastní " hlavičky"!!!! Posudek na sport a nově plavání a tělocvik se musí potvrzovat zvlášť a má platnost 1 rok. Na sport je potřebné při prvním vyšetření EKG vyšetření / na kardiologii na vlastní náklady/. Nevyšetřujeme vrcholový sport a sportovní školy. V tomto případě se udělán výpis z dokumentace a vyšetření provede sportovní lékař.

Posudek smí vystavit pouze ošetřující lékař a má na to lhůtu 10 pracovních dnů. POZOR na prázdniny. Zástup posudky nevystavuje!!!!!!!!

Potvrzení ke studiu je také posudek.

Vzhledem k tomu, že musíme nově vyšetřovat, tak se snažte o vystavení formuláře během preventivní prohlídky - to bude dále za 100,-. Pokud bude posudek mimo prevenci, tak bude vzhledem k nutnosti vyšetření dražší. 

Vážení pacienti, od 5/2018 nebude nejspíše  možné podávat informace o zdravotním stavu telefonicky. Pokud je pacient nemocný, přijde fyzicky do ordinace. Děkuji za pochopení.

 

Informace o ordinaci MUDr. Věra Janáčková

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, Praha 8 - Libeň - MUDr. Věra Janáčková

 

Milí rodiče a milé děti,

vítejte na webových stránkách naší ordinace.

Věnujeme se preventivní a léčebné péči o děti a dorost do 19ti let.

Dále poskytujeme doplňkovou homeopatickou léčbu, CRP a strep test, potvrzení na vyžádání a také očkování povinná a nepovinná (příbalové letáky na této stránce vpravo dole).

 

Vybavení ordinace:

  • test CRP na rozlišení virové nebo bakteriální infekce v organismu
  • Streptest na zjištění přítomnosti streptokoka v organismu

 

Důležitá telefonní čísla:

nemocnice Bulovka  266 081 111

nemocnice Motol    224 431 111

nemocnice Vinohrady  267 161 111

nemocnice Krč   261 081 111

poliklinika Čumpelikova 286 586 770

poloklinika Prosek  266 010 111

poliklinika Mazurská  283 024 111

toxikologická laboratoř, Na Bojišti 1, Praha 2, 224 919 293

ARO 1. LF UK - při otravách hady a jedovatými živočichy- 224 963 355

Kontaktní osoby

MUDr. Věra Janáčková - lékař

Jana Lhotanová - sestra

Cena za služby MUDr. Věra Janáčková

                          Sazebník zdravotních výkonů

                                                                                 /nehradí zdravotní pojišťovny/

Řidičský průkaz 300,- 

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost rodičů

(pro sportovního lékaře, pro soud, úřad, policii, závodní lékaře)

250,-

Posouzení ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI /od 1.11. 17 platná 2 roky/ - vyždy s přítomností dítěte a použitím platného formuláře pro všechny zotavovací akce

(MŠ, škola v přírodě, tábor, lyžařský kurz, výlety, kurzy plavání

200,-
Formuláře vystavené během preventivní prohlídky 100,-
Přihláška ke studiu (SŠ, VŠ) 300,-
Vystavení potravinářského, zdravotního průkazu (nutný OP, moč) 200,-
Evidenční list MŠ, jesle 100,-
Vystavení očkovacího průkazu (duplikát) 100,-

Vystavení duplikátu zdravotního dokladu

(žádanky na vyšetření, odběr krve, PN, lístek na peníze)

50,-

Vystavení omluvenky pro dítě do kolektivního zařízení 

na žádost zákonného zástupce

50,-
Vyšetření CRP - pro neregistrované pacienty  200,- 
Strep test / Streptococcus pyogenes 120,- 

Kompletní vyšetření na žádost pacienta 

(pouze u registrovaných)

350,- 

Potvrzení pro pojišťovny 

(bolestné, úrazová pojistka)

200,-

Posudek pro sportovce

(pouze výkonnostní sport)

300,-
Kompletní prohlídka u nepojištěného pacienta 800,-
Cílené nebo kontrolní vyšetření u neopjištěného pacienta 400,-
Kopie dokladu 5,-

Platnost ceníku od 1.1.2018

Kde nás najdete?